Skip to main content

Eén team, één ervaring

Al onze teamleden delen een toewijding aan vakmanschap, ongeacht hun discipline. Ons senior management zorgt ervoor dat ons bedrijf gezond is, groeit en op koers blijft. Ons operationeel management zorgt ervoor dat we continu de Postlounge Experience optimaliseren – waarbij onze klanten 100% vrij zijn van zorgen en zich volledig richten op het realiseren van hun creatieve ambitie. Als jij denkt dat je hebt wat nodig is om bij ons te komen werken, neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

Toegewijd vakmanschap

Vakmanschap is het vermogen om een creatief idee uit te voeren. En wij zijn meester-ambachtslieden. Ons doel is om toonaangevende productiehuizen te helpen hun creatieve ambitie waar te maken. Dit vereist vooruitdenken, oplossingsgerichtheid en de voortdurende ontwikkeling van de vaardigheden, disciplines en techniek van ons team als professionals. Daar investeren we fors in. We waarderen degenen die onze toewijding aan vakmanschap delen. Het streven naar kwaliteit is misschien geen gemakkelijke weg, maar we weten wel dat het de moeite waard is.

Lead Post-productie

Joery Minnema

Post Planning, Chief Happiness

Frya Visser

Operations Manager

Brian Vink

Mediamanager

Sonny Tundo

Colorist, Mediamanager

Arik Udo

Creative Producer, Editor

Rosalie van Beem

Rosalie is one of our creative video editing bludgers. With a strong commitment to our core value of “pulling the trigger,” she brings a decisive and action-oriented mentality to her work. In her world, idea’s aren’t just concepts; they are brought to life with a sense of urgency and purpose.

Within our team, Rosalie is not just a video-editing whiz; together with Frya, she’s also the force behind the aesthetic appeal of our office space. With a keen eye for design and a commitment to creating an inspiring work environment, she has transformed our workspace into a visually stunning and functional haven. From selecting vibrant color schemes to strategically arranging furniture for optimal creativity, Rosalie’s touch is evident in every corner. Her attention to detail extends beyond the digital realm, showcasing her versatility as a creative force.

Host & Facility Manager

Noah Tran

Mediamanager & Jr. Editor

Floris Gemke

CEO, Founder

Robbert Wilts

Robbert is our visionary CEO and founder of Postlounge. He embodies the perfect blend of leadership, multitasking mastery, and sales expertise. With a deep passion for the industry, Robbert’s journey began over 20 years ago as an editor. This hands-on experience has uniquely equipped him with huge understanding of craft, enabling him to lead with both authority and creativity. A father of three, Robbert’s role as a parent has molded him into a master of multitasking. This skill set spills over into the workplace, where his adept multitasking ensures that Postlounge operates seamlessly on multiple fronts.

As the driving force behind Postlounge, Robbert’s leadership is characterized by a deep understanding of the industry, a commitment to excellence, and a genuine passion for the creative process. His entrepreneurial spirit, coupled with his extensive editing background, has laid the foundation for a company that not only meets but exceeds the evolving needs of the visual storytelling industry.

Operations Manager

Brian Vink

Brian, our numbers ’n digitsguru at Postlounge. He serves as our Operations Manager, bringing a wealth of expertise and a keen focus on numbers and digits to the forefront of our organization. A numbers virtuoso, Brian’s analytical powers are unmatched.

Founder

Kees van Velzen

The Postlounge Experience

We denken dat je het herkent.

Er is een fragiel en magisch moment dat je maar af en toe meemaakt als je aan een productie werkt. Het is dat gevoel wanneer je – mentaal vrij van zorgen en diep in de creatieve flow – je plotseling realiseert dat waar je aan werkt absoluut ongelooflijk gaat worden. Sommigen zeggen dat je het gevoel kunt bottelen en kan verkopen als the Elixir of Youth. Wij noemen het The Postlounge Experience.

New School Design

Ons HQ is in een voormalige school en monumentaal pand, drie minuten lopen van het centraal station van Hilversum. De School is onlangs prachtig gerenoveerd volgens de hoogste ontwerp- en milieunormen en heeft een eigen zonne-energievoorziening. We naderen snel nul emissies. Onze IT-infrastructuur maakt gebruik van energiezuinige Mac-gebaseerde edit suites. En onze intelligente workflow en remote edit service besparen onze klanten veel kostbare reistijd, uitstoot en aanwezig personeel.